Kalp Kapağının Ameliyatsız Değiştirilmesi (TAVİ)

Videoyu oynat
Videoyu oynat
Videoyu oynat

Vakalarımızdan Örnekler:

Bu videoda, her birinde ayrı bir kapak markası kullandığımız 4 ayrı TAVİ vakamızı sunuyoruz.

Videoyu oynat

TAVİ, İngilizce “Transcatheter Aortic Valve Implantation” ifadesinin kısaltmasıdır. “Aort kapağın kateter yoluyla yerleştirilmesi” anlamına gelir. Diğer adı TAVR’dır.

TAVİ ileri derecede aort kapak darlığı olan uygun hastalara uygulanır. Kimin uygun olacağı ise pek çok faktöre bağlıdır: Genel sağlık durumu, cerrahi risk, damar yapısı, eski kapağın anatomik özellikleri vs… TAVİ ile ilgilenen bir doktor bunları detaylıca inceleyerek size en doğru cevabı verecektir.

TAVİ, her ülkede olduğu gibi ülkemizde de bunun pratik eğitimini ve sertifikasını almış girişimsel kardiyologlar tarafından uygulanır.

TAVİ deneysel bir tedavi yöntemi değildir. 2020 yılı itibarıyla 70’ten fazla ülkede 500.000’den fazla hastaya uygulanmış olan etkin bir tedavi yöntemidir.

TAVİ’nin etkin ve güvenli bir tedavi yöntemi olduğu bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır. Bu çalışmaların hepsi en prestijli bilimsel dergilerden biri olan New England Journal of Medicine’da (NEJM) yayınlanmıştır (2019 Etki Faktörü = 74).

 • İlk önce (2011-2014), ameliyatı kaldıramayacak kadar yüksek riskli hastalarda TAVİ’nin başarılı olduğu kanıtlanmıştır. Sonuç; TAVİ = Cerrahi.1,2
 • Sonra (2016-2017), cerrahi riski orta derecede olan hastalarda TAVİ’nin başarısı kanıtlanmıştır. Sonuç; TAVİ = Cerrahi.3,4
 • Daha sonra (2019), TAVİ’nin cerrahi riski düşük olan hastalarda da başarılı olduğu kanıtlanmıştır. Sonuç; TAVİ ≥ Cerrahi.5,6 Yani, iki ayrı bilimsel çalışmanın birinde TAVİ’nin cerrahiye eşit6, diğerinde ise cerrahiden üstün5 olduğu görülmüştür.

Özetle; en güncel (2020) ACC/AHA Kalp Kapağı Hastalıkları Kılavuzu’na göre, hastada şu özelliklerden herhangi biri varsa hastanın yaşına bakmaksızın ameliyattan ziyade TAVİ yapılması önerilir:7

 • Ameliyat için çok yüksek riskli, yani ameliyattan sağ çıkma olasılığının az olduğu tahmin edilen hastalar (Bunun için risk hesaplama yöntemleri kullanılır),
 • Beyin, akciğer ve böbrek gibi diğer hayati organlarında da ciddi sorunu olan hastalar,
 • Çok düşkün hastalar,
 • Ameliyat için teknik sorunu olan hastalar (Örneğin, aort damarı kesi yapılamayacak kadar kireçli olanlar).

Hastada bu sayılan durumlardan hiçbiri yoksa o zaman karar hastanın yaşına göre verilir. Şöyle ki;

 • 65 yaş altında ameliyat tercih edilir (65 yaşından genç hastalara yapılan TAVİ’nin uzun dönem sonuçlarına dair elimizde henüz yeterli bilimsel veri bulunmadığı için).
 • 65-80 yaş arasında TAVİ de ameliyat da tercih edilebilir.
 • 80 yaş üstünde TAVİ tercih edilir.

Ameliyat mı daha iyi, TAVİ mi?” sorusuna cevap olması için özetlediğim bu bilgiler genel bir fikir verme amacı taşımaktadır. Yani, her hastanın özelliği farklı olduğundan bazen bu yaklaşımın dışına çıkmak gerekebileceğini özellikle belirtelim.

Hasta ve Yakınlarına Öneri

Daha önce size TAVİ’den hiç bahsedilmemiş olabilir. Bu tür ciddi kararlarda her zaman ikinci bir görüş almakta fayda olduğunu vurgulayalım.

Referanslar

 1. Smith CR, Leon MB, Mack MJ, et al. Transcatheter versus surgical aortic-valve replacement in high-risk patients. N Engl J Med. 2011;364:2187–2198.
 2. Adams DH, Popma JJ, Reardon MJ, et al. Transcatheter aortic-valve replacement with a self-expanding prosthesis. N Engl J Med. 2014;370:1790–1798.
 3. Leon MB, Smith CR, Mack MJ, et al. Transcatheter or surgical aortic-valve replacement in intermediate-risk patients. N Engl J Med. 2016;374:1609–1620.
 4. Reardon MJ, Van Mieghem NM, Popma JJ, et al. Surgical or transcatheter aortic-valve replacement in intermediate-risk patients. N Engl J Med. 2017;376:1321–1331.
 5. Mack MJ, Leon MB, Thourani VH, et al. Transcatheter aortic-valve replacement with a balloon-expandable valve in low-risk patients. N Engl J Med. 2019 May 2;380(18):1695-1705.
 6. Popma JJ, Deeb GM, Yakubov SJ, et al. Transcatheter aortic-valve replacement with a self-expanding valve in low-risk patients. N Engl J Med. 2019 May 2;380(18):1706-1715.
 7. Otto CM, Nishimura RA, Bonow RO. 2020 ACC/AHA Guideline for the Management of Patients With Valvular Heart Disease: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol. 2021 Feb 2;77(4):e29-e36.

Her girişimsel işlemin olduğu gibi TAVİ’nin de riskleri var. Her 100 hastanın 10’unda kapak takılacak yerin kalbin ileti sistemine olan yakınlığı nedeniyle geçici ya da kalıcı kalp pili takılma ihtiyacı olabilir (Bkz. Şekil). En ciddi riskler (felç, kalp krizi, ciddi kanama ve ölüm) ise toplamda her 100 hastanın 2’sinde görülür. Hastanın klinik durumuna göre değişmekle birlikte, bu risk oranları ameliyatın risk oranlarına ya eşittir ya da ondan daha düşüktür.

Endişelenmekte haklı olabilirsiniz, ama unutmayın:

 • Bu komplikasyonlar çok nadir gelişir.
 • Önemli olan TAVİ işleminin gerçekten gerekli olup olmadığıdır. Eğer güncel bilimsel verilere ve kılavuzlara uygun bir şekilde TAVİ kararı verilmişse bu işlemden kaçmak ölüm riskinin artması demektir. Şöyle ki; TAVİ veya ameliyat ile kapak değiştirilmezse iki yıl içinde her iki hastadan biri hayatını kaybeder.

Hayır. İleri derecedeki aort kapak darlığının tek tedavisi kapağın yenilenmesidir. İlaçlar sadece belli bir süreliğine hastalığın belirtilerini giderirler; altta yatan sorun giderek ilerlemeye devam eder.

 • Kan tahlili: Kansızlık, böbrek yetersizliği, karaciğer yetersizliği ve enfeksiyon gibi sorunların var olup olmadığının kontrolü için.
 • EKG: Kalpte ritim bozukluğu olup olmadığının anlaşılması için.
 • EKO (Kalp ultrasonu): Kalbin pompa gücünün ve aort kapak darlığının teyidi için.
 • Bilgisayarlı tomografi: Hangi boyutta yapay kapak seçilmesi gerektiğinin ve kasık damarlarının işlem için uygun olup olmadığının belirlenmesi için.
 • Anjiyo: Kalp damarlarında darlık olup olmadığının anlaşılması için (Darlık varsa TAVİ işleminin riskinin artmaması için ilk önce damarların stentle açılması gerekebilir).

Ortalama 1,5 saat. Her hastanın özelliği farklıdır ve bu süre daha kısa ya da daha uzun olabilir.

Hayır. İşlem ya genel anestezi ya da sedasyon altında yapılır. Her ikisinde de hasta uyutulur ve hastanın işlem boyunca ağrı hissetmesini engelleyen ilaçlar verilir. Fark şu: Genel anestezide hastanın solunum yoluna tüp takılır ve hastaya havayı solunum cihazı verir. Sedasyonda ise solunum tüpü takılmaz, solunum cihazına bağlanılmaz ve hasta solunumunu kendi yapar. Mümkün olduğunca sedasyon tercih edilir. Çünkü, sedasyon ile işlem süresi daha kısa ve risk de daha azdır.

Hasta uyandığında takılmış olan kateterlere bağlı hafif bir ağrı hissedebilir. Bu durumda, basit ağrı kesiciler ile ağrı giderilir.

Koroner yoğun bakım ünitesine alınır. 1-2 günün sonunda sorun yoksa hasta artık servise alınır ve 1-2 gün de burada takip edilir. Sonra hasta taburcu edilir. Bu süreler bazı hastalar için daha kısa veya uzun olabilir.

Evet. Genellikle ömür boyu düşük doz aspirin veya benzeri bir kan sulandırıcı kullanılır.

Yeni yapay kapak biyolojiktir. Yani, sığır ya da domuz kalbinin dış zarından yapılır. Bu yapıları destekleyen taşıyıcı bir metal iskele de vardır. Metaller; kobalt-krom veya nikel-titanyum alaşımıdır. Bu metaller paslanmaz.

Çoğu hasta için en az 5 yıl hatta 10 yıllık sonuçlar olumlu. Elimizde daha uzun süreli veri yok, çünkü teknoloji zaten yeni. Ama, ameliyatla takılan biyolojik kapaklarla aynı materyallerden üretildiğinden onlara benzer bir ömürleri olacağı varsayılabilir. Aslında kapağın ömrünü belirleyen pek çok faktör var ve bunlar her hasta için farklı etki gösterebilir. Örneğin, böbrek yetersizliği gibi ilave bir hastalığın olması kapak ömrünü kısaltır.

TAVİ ile takılan kapağın yapısı bozulsa bile tekrar TAVİ yapılabilir.

Eğer eski kapak biyolojikse yapılabilir; mekanikse yapılamaz.

Hayır, hissedilmez. Ameliyatla takılan mekanik kapakların aksine dışarıdan duyulan ses de çıkarmaz.

Hayır. Yerinden sonradan oynamış olduğu anlaşılan vakalar literatürde bildirilmiş olsa da bu çok nadir bir durumdur.

Balonla açılan kapaklar ile kendiliğinden açılan kapaklar arasında bilinen önemli bir kalite farkı yoktur. Tüm kapaklar yüksek teknoloji ile üretilirler. Çoğu hasta için herhangi bir marka kapak kullanılabilir. Ancak, bazen bir hasta için belli bir markayı tercih etmek daha uygunken, başka bir hasta için diğer bir markayı tercih etmek daha uygun olabilir. Bu, kapak kalitesinden ziyade işleme dair teknik bir konudur.

Menü
error: